Czym według prawa są bariery architektoniczne?

Zgodnie z aktualnym prawem, przez pojęcie barier architektonicznych rozumie się wszelkiego rodzaju utrudnienia występujące w budynku, a także jego najbliższej okolicy, które ze względu na zastosowane rozwiązania architektoniczne, techniczne czy konstrukcyjne w znacznym stopniu utrudniają bądź wręcz uniemożliwiają swobodny ruch i przemieszczanie się osób z niepełnosprawnością. Bariery architektoniczne utrudniające życie osobom z niepełnosprawnością można napotkać na każdym kroku, jednak coraz częściej podejmowane są działania mające na celu ułatwienie życia takim osobom.

Dlaczego likwidacja barier architektonicznych jest tak istotna?

Bardzo dużo barier architektonicznych znajduje się w najbliższym otoczeniu osób z niepełnosprawnością, przez co ich normalne, samodzielne funkcjonowanie jest utrudnione, a niekiedy nawet niemożliwe. Za wąskie drzwi, progi, wanna zamiast prysznica czy za wysokie szafki w kuchni – tego rodzaju bariery znacząco utrudniają funkcjonowanie osobie na wózku. Niestety nie każdy ma wystarczającą ilość pieniędzy, aby samodzielnie opłacić remont mieszkania i dostosować go do obecnych potrzeb. Obecnie osoby z niepełnosprawnością mogą ubiegać się o dofinansowanie do likwidacji barier architektonicznych, które w znaczącym stopniu pokrywa koszty wymaganych prac remontowych.

Decydując się na usunięcie barier architektonicznych w domu czy mieszkaniu, warto zlecić remont profesjonalnej firmie zajmującej się tego rodzaju pracami. Da to gwarancję, że wszystkie prace remontowe zostaną odpowiednio przemyślane, a wnętrze dopasowane do konkretnej osoby z niepełnosprawnościami, dzięki czemu może ona samodzielnie wykonywać większość codziennych czynności.

Jako że bariery architektoniczne są problemem coraz częściej zauważanym przez ludzi, wiele samorządów stara się je usunąć bądź przerobić na bardziej przyjazne dla osób z niepełnosprawnością. Czasami tak teoretycznie niewielkie działania jak wykonanie barierki czy obniżenie krawężników ma bardzo duży wpływ na komfort i bezpieczeństwo poruszania się osób z niepełnosprawnością.