Jak powinny wyglądać ciągi komunikacyjne w mieszkaniu osoby z niepełnosprawnością?

Dostosowanie mieszkania lub domu do osoby poruszającej się na wózku czy o kulach to kwestia istotna zarówno na etapie projektowania i prac budowlanych, jak i przy mieszkaniach z rynku wtórnego. Jak dostosować przestrzeń do poruszania się osób z niepełnosprawnością?

Szerokość korytarzy w mieszkaniu osoby z niepełnosprawnością

Zaprojektowanie ciągów komunikacyjnych w mieszkaniu lub domu osoby na wózku inwalidzkim jest bardzo ważne ze względu na jej bezpieczeństwo. Usuwanie barier architektonicznych to przede wszystkim zadbanie o swobodne poruszanie się. Dla wózków inwalidzkich minimalna szerokość korytarza wynosi 110 cm, optymalna to 120 cm, a jeśli w mieszkaniu będą mijać się osoby na wózku i osoby zdrowe, to szerokość korytarza powinna wynosić 150 cm. Dla wymijania się dwóch wózków inwalidzkich zaleca się zastosowanie szerokości 180 cm. Należy pamiętać o wolnej przestrzeni korytarza do zawracania. Zgodnie z przepisami szerokość korytarza  powinna wtedy wynosić 150 cm.

O czym jeszcze trzeba pamiętać?

Podłoga ciągów komunikacyjnych dla osób z niepełnosprawnościami powinna być gładka, wykonana z wytrzymałych materiałów antypoślizgowych, by wózek inwalidzki czy kula nie niszczyły jej tak szybko. W korytarzach nie powinny się znajdować żadne meble lub inne przeszkody, które mogą uniemożliwiać lub utrudniać przejście/przejazd. Należy także zdemontować wszystkie progi między pomieszczeniami.

Warto pamiętać także o dostosowaniu drzwi do możliwości osoby, mającej problem z poruszaniem się. Dla osób na wózku należy zamontować klamki na dogodnej dla niej wysokości (ok. 90-100 cm). Sama szerokość drzwi musi być na tyle duża, aby wózek inwalidzki przejechał bez problemu. Pomieszczenia powinny zapewniać swobodę manewrowania wózkiem bez obaw o zahaczenie o meble czy dywan na podłodze.